Welkom op de site

Organicseeds.nl is een bedrijvennetwerk van prominente kweek- en handelsbedrijven, die in Nederland gevestigd zijn en die hoogwaardig zaaizaad en plant- en pootgoed voor de biologische plantaardige teelten op de markt brengen.
Het betreft ondermeer pootaardappelen, groentezaden,graszaden, zaden voor kruiden, voedergewassen en groenbemesters, bloemzaden, bloembollen van verschillende rassen evenals uitgangsmateriaal voor vruchtbomen, laanbomen, heesters, sierplanten, bos- en haagplantsoenen.
Op deze site vindt u ondermeer de namen en adressen van de deelnemende bedrijven.
U kunt via de contactpagina reageren, bijvoorbeeld met een concrete vraag naar biologisch uitgangsmateriaal voor een bepaalde plantaardige teelt of om meer informatie.Nieuws


_____________________________________________________________________

Pleidooi voor duidelijke stip aan de horizon

door Bertus Buizer

"Alle landbouw in Nederland is uiterlijk in 2050 ecologisch verantwoorde landbouw zoals biologisch"

Boeren hebben een doortastend, consistent en duidelijk beleid nodig, met een duidelijke stip aan de horizon. Dat stelt Bertus Buizer. Zijn voorstel aan minister Henk Staghouwer van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is: "Alle landbouw in Nederland is uiterlijk in 2050 ecologisch verantwoorde landbouw zoals biologisch."

Opbrengstverschil
“De achterstand van wetenschappelijk onderzoek van biologische landbouw ten opzichte van gangbaar wreekt zich, zo maak ik op uit het verhaal van onderzoeker Marleen Riemens van Wageningen University & Research in Akkerwijzer.” Hij doelt op de bijdrage van Riemens aan het rondetafelgesprek bij de landbouwcommissie van de Tweede Kamer.

“De minder fysieke opbrengst bij bio valt echter wel mee. Die is eigenlijk alleen in de omschakelingsperiode relevant (met de nog lage opbrengstprijs van gangbaar). Maar het zou wel schelen als de bodemkwaliteit bij de omschakeling naar bio al goed zou zijn.”

Lees meer....

_____________________________________________________________________

Visioen van plantenvitaliteitskunde

door Dr. Ir. Kitty de Jager

Plantenziektekunde in de toekomst

Het opinie artikel van J. C. Zadoks (voor mij nog altijd professor) in het meest recente nummer van Gewasbescherming, het mededelingenblad van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV), was het zetje dat ik nodig had om dit artikel te schrijven. Het waren vooral de laatste regels van zijn tekst: “Wie weet de antwoorden op de grote vragen? Wat kan er veranderen onder invloed van de Corona-epidemie. Ik weet het antwoord niet.”, die de noodzaak dit artikel te schrijven zodanig lieten groeien, dat het nu ook daadwerkelijk voor je ligt.

Lees meer....

_____________________________________________________________________

Bezoek van Direkteur Generaal Agro Marjolijn Sonnema van het Ministerie van LNV aan Organicseeds.nl deelnemer De Bolster

Op 3 september 2019 bracht Directeur Generaal Agro Marjolijn Sonnema van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samen met Bertus Buizer een bezoek aan het biologische zaad- en veredelingsbedrijf De Bolster in Epe. Het bezoek vond plaats in het kader van Organicseeds.nl, waarvan De Bolster al sinds het begin in mei 2008 een van de deelenemers is. Na een korte presentatie van De Bolster (algemeen directeur Frank Vosselman) en Organicseeds.nl (initiator Bertus Buizer, Buizer Advies BV) verzorgden Frank en Bart Vosselman een interessante rondleiding door het bedrijf.

In het gesprek dat op de rondleiding volgde, kwamen belangrijke ervaringen en vragen aan de orde op het gebied van marktontwikkelingen, groene veredeling, controle van biologisch zaaizaad in Europa ten opzichte van die in Nederland, kwekersrecht, regulering nieuwe gentechnieken, patenten, etc.

Het bezoek werd zeer gewaardeerd !

Foto 1: Marjolijn Sonnema, Bart Vosselman en Frank Vosselman


Foto 2: Schonings- en sorteerruimte


Foto 3: Bertus Buizer en Marjolijn Sonnema

_____________________________________________________________________

Aanbod biologische robuuste aardappelrassen voor 2019

Bron: Bionext en NAK

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

International Conference:

Organic Farming and Our Future Food System

"Our future food can only be Soil Food, based on a healthy soil, and the farmer who produces this is the doctor of the future, who will heal the earth"

Read more....

_____________________________________________________________________

Rem op toepassing nieuwe gentechnieken

Uitspraak Europees Hof gunstig voor Nederlandse veredelingssector en duurzame klimaatbestendige landbouw

Het Europese Hof van Justitie heeft op 25 juli 2018 bepaald dat de nieuwe gentechnieken zoals CRISPR en CRISPRCas9 onder de bestaande EU-regeling van 2001 voor genetische modificatie vallen. Deze uitspraak van het Europese Hof van Justitie geldt voor heel Europa.

Wat is het belang hiervan voor de biologische sector?

Lees het artikel van Bertus Buizer in Vakblad Ekoland van september 2018....

_____________________________________________________________________

"Alles over genvoedsel" en argumenten tégen CRISPR-Cas in een gewas

Het Europese Hof van Justitie heeft op 25 juli 2018 bepaald dat de nieuwe gentechnieken zoals CRISPR, CRISPER-Cas9 en Cisgenese onder de bestaande EU regeling voor genetische modificatie vallen.

Deze uitspraak van het Europese Hof van Justitie is waarop ik hoopte. Ze is ook duidelijk en geldt voor heel Europa. Dat biedt veel kansen aan de Nederlandse kweekbedrijven om te laten zien dat het anders en beter kan.

Lees meer....

_____________________________________________________________________

Nieuwe kansen voor biologische veredeling

De nieuwe bio-verordening is op 20 november 2017 goedgekeurd door de Landbouwcommissie van het Europees Parlement. In de EU is mogelijk tot uiterlijk 2035 nog gebruik van gangbaar zaaizaad, pootgoed en plantgoed toegestaan.

Lees meer....


_____________________________________________________________________

100-jarige Lions pakken uit met Symposium duurzaamheid


_____________________________________________________________________

Interview

Gentech is verre van duurzaam

door Martijn Knuivers (Boerderij)     in Boerderij Vandaag, 18 mei 2017

"Boerderij Vandaag bezocht eind april op uitnodiging van de USDA, het Amerikaanse ministerie van landbouw, diverse biotechbedrijven, onderzoeksinstituten en maatschappelijke organisaties in de Verenigde Staten voor een studiereis over genetische modificatie (GMO)".

Lees het artikel ....


_____________________________________________________________________

Blog

Nieuwe gentechnieken helpen de voedselvoorziening niet vooruit

door Bertus Buizer (Buizer Advies)     24 februari 2017

Nieuwe gentechniek is ook gentechniek, en daarom taboe bij belangrijke pootgoedklanten van Nederland. Laat Nederland de kans niet verspelen te voorzien in de groeiende vraag naar gentech-vrij voedsel.

Het aardappelhandelshuis HZPC overweegt om onderzoek met nieuwe gentechnieken buiten de EU te doen, meldde Boerderij op 15 februari. In Europa vallen die onder de bestaande wetgeving voor genetische modificatie (gmo). Het gaat hier vooral om cisgenese en CRISPR-CAS9. Daarbij is in tegenstelling tot oudere vormen van biotechnologie geen sprake van transgenese, want overbrenging van soortvreemd DNA speelt hier niet.

Lees het artikel ....

Foto: klassieke veredeling
Foto credit: Buizer Advies

_____________________________________________________________________

Persbericht

Startbijeenkomst van campagne #People4Soil in Nederland vol energie en inspiraties

door Bertus Buizer (Buizer Advies)     15 september 2016

Op 14 september 2016 vond de startbijeenkomst plaats van de campagne People 4 Soil in Nederland. Het betreft een Europees Burgerinitiatief voor specifieke wetgeving voor de bescherming van de bodem.

De bijeenkomst was georganiseerd door de Nederlandse stichting Sustainable Food Supply en werd gehouden bij EOSTA / Nature and More die eerder de internationale campagne Save our Soils in het leven riep.

Lees het artikel ....

Foto: deelnemers startbijeenkomst - #People4Soil
Foto credit: EOSTA

_____________________________________________________________________

Blog

Steun voor advies van de Europese denktank EPSC voor koerswijziging in het EU-landbouwbeleid

door Bertus Buizer (Buizer Advies)     19 augustus 2016

Op 15 augustus 2016 publiceerde Jan van Liere in Nieuwe Oogst een interessant artikel over het adviesrapport dat de Europese denktank EPSC (European Political Strategy Centre) op 20 juli 2016 in het kader van 'VN-Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling' heeft uitgebracht aan de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker. Deze denktank staat onder leiding van Karl Falkenberg. Hij schetst in het advies, zo lees ik in het artikel, uitvoerig de nadelen van een grootschalige en intensieve landbouw. "Ontvolking van het platteland, achteruitgang van bodem- en waterkwaliteit en verlies van biodiversiteit zijn volgens hem de consequenties van het huidige EU-landbouwbeleid."

De visie van de denktank, zoals in bovengenoemd artikel door Jan van Liere beschreven, is mij uit het hart gegrepen. Nederland moet niet een etalage willen zijn van intensieve agrarische bedrijven zoals die er in de wereld uit zouden moeten zien, althans naar de mening van de Nederlandse landbouwvoormannen en Topsector Agri&Food. Nee, eerder een bron van kennis en hoogwaardige producten waarmee we wereldwijd maatwerk kunnen bieden voor met name de vele kleine boerenbedrijven in de wereld. Minstens 80 procent van de landbouwbedrijven in de wereld is heel kleinschalig, dat wil zeggen met minder dan twee hectare grond.

Lees het artikel ....

_____________________________________________________________________

Eenzijdige mineralenstromen naar Europa gaan ten koste van bodemvruchtbaarheid in Afrika

Wat kan de landbouw in Afrika aan een nieuwe impuls helpen en hoe zouden jongeren daarin geïnteresseerd kunnen raken? En welke rol kan ontwikkelingssamenwerking hierin spelen?

Hierover en over andere relaties tussen internationale armoede en landbouw mocht ik op 25 april 2016 in Amersfoort vertellen op een interessante discussieavond die was georganiseerd door het Wetenschappelijk Instituut van de Nederlandse politieke partij SGP.

door Bertus Buizer (Buizer Advies)     26 april 2016

De Europese landbouw heeft rechtstreeks invloed op de landbouw in Afrika. Overproductie in Europa leidt tot lagere inkomsten van miljoenen boeren. Daar profiteren consumenten van, ook in ontwikkelingslanden. Maar dat is schijn. Want als de boeren niet kunnen investeren om hun productie te verbeteren, dan worden landen afhankelijk van import. En dat drijft de consumentenprijzen weer op.

Uit ervaringen hier, weten boeren dat hogere consumentenprijzen voor voedsel niet automatisch een hogere boerenprijs oplevert vanwege de macht van de tussenhandel, de supermarkt.

Lees het artikel ....

_____________________________________________________________________

Inhoud associatieovereenkomst Europa – Oekraïne kan beter

door Bertus Buizer (Buizer Advies)     2 april 2016

Nederland als EU-voorzitter in eerste halfjaar 2016 in ideale positie om inhoud associatieovereenkomst te herzien.

Lees het artikel ....

_____________________________________________________________________

Openstelling Call 2017 voor Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

door Bertus Buizer (Buizer Advies)     25 maart 2016

Op 23 maart 2016 maakte de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T & U) de Openstelling Call 2017 voor Tuinbouw & Uitgangsmaterialen bekend. Deze call geldt zowel voor ‘gangbaar’ als ‘biologisch’. Als u als ondernemer in het kader van Organicseeds.nl een idee heeft, dan wil ik daar met alle plezier eens met u over van gedachten wisselen.

Projectideeën op max. 2 A4-tjes moeten uiterlijk op 1 mei 2016 ingestuurd zijn.
Dan volgt een Quickscan.

De sluitingsdatum voor volledige voorstellen is 17 juli 2016.
De biologische consumentenbestedingen groeien afhankelijk van het land structureel 6% - 13% per jaar. In veel landen, waaronder Frankrijk, Duitsland en Nederland, wordt omschakeling naar biologische landbouw meer en meer gestimuleerd. En onder voorzitterschap van Nederland deze eerste helft van 2016 wordt als ik mij niet vergis ook gewerkt aan de realisatie van meer level playing field wat betreft de regelgeving voor het gebruik van biologisch uitgangsmateriaal.

Voor informatie over de Openstelling Call 2017, lees ....

_____________________________________________________________________

Waarom is ‘biologisch’ bij ‘gangbaar’ geen onderwerp aan de keukentafel?

door Bertus Buizer (Buizer Advies)     24 maart 2016

Biologische landbouw heeft een luxe probleem. Biojournaal schreef er op 21 maart 2016 een interessant artikel over. De prijzen zijn goed vanwege een structureel snel groeiende vraag in Nederland en wereldwijd.

Lees het artikel ....

_____________________________________________________________________

Staatssecretaris EZ, Martijn van Dam (PvdA):

Nieuwe gentechnieken vallen onder Europese gmo-richtlijnen

door Bertus Buizer (Buizer Advies)     24 februari 2016

Lees het artikel ....

_____________________________________________________________________

Uitdagingen en kansen voor agrarische sector in nieuwe wereldwijde trend gmo-vrij voedsel

Nieuwe gentechnieken in de plantenveredeling leiden ons af van de werkelijke problemen in de voedselvoorziening

door Bertus Buizer (Buizer Advies)     28 januari 2016

Update: 14 februari 2016

Het areaal gmo-gewassen heeft sinds 1996 een grote vlucht genomen. De meest toegepaste vorm van genetische modificatie is transgenese. Daarbij worden genen uit een andere soort ingebracht. Inmiddels zijn er nieuwe vormen van genetische modificatie ontwikkeld, zoals cisgenese, waarbij het DNA met soorteigen genen wordt gemodificeerd, en nog weer nieuwere vormen, zoals CRISPR-CAS9 en ODM. Daarbij worden bepaalde genen van de plant zelf door inzet van bacteriën (CAS9) uitgeschakeld of verzwakt, bijvoorbeeld om een bepaalde ziekteverwekkende eigenschap van een plant te verzwakken of misschien zelfs uit te schakelen.

Lees het artikel ....

Een verkorte versie van dit artikel is op 29 januari 2016 gepubliceerd in Boerderij Vandaag onder de titel: “Nieuwe gentechnieken in plantenveredeling geven bedreigingen én kansen”


_____________________________________________________________________

Geen monopolie op verbetering planten

"Op eigenschappen die al van nature in planten voorkomen, moet je geen patent kunnen claimen, vindt Bertus Buizer. Veredelaars horen elkaars plantenrassen vrij te kunnen gebruiken" (Dagblad Trouw).

door Bertus Buizer (Buizer Advies)     5 januari 2016

Op 29 december 2015 verscheen in het kader van Organicseeds.nl mijn opinie artikel in dagblad Trouw over de kwekersvrijstelling in het Europees kwekersrecht. De kwekersvrijstelling is in gevaar omdat de Europese Octrooi Organisatie (EOO) patenten heeft verleend op eigenschappen die al van nature in planten voorkomen.

Lees meer ....

_____________________________________________________________________

Opiniestuk

Tactiek van buitensluiten kleine boeren is dringend toe aan herziening

Kleine boeren en biologische landbouw komen in het nauw door vrijhandelsverdrag met de VS


De komende lente is het precies 70 jaar geleden, dat de hongerwinter van ’44-’45 eindigde. In de jaren na deze hongerwinter is de basis gelegd voor het hedendaagse Europese landbouwbeleid. In de eerste decennia na de oorlog leek bijna alles veroorloofd voor een hoge landbouwproductie. Milieuvervuiling was geen onderwerp (…) en voor ‘kleine boertjes’ was bij de minister van landbouw van destijds, Sicco Mansholt, geen plaats. Mansholt, die na zijn ministerschap lange tijd Europees commissaris voor de landbouw was (hij wordt gezien als de grondlegger van het Europees landbouwbeleid), vond dat je met ‘kleine boertjes’ een enorme overproductie kreeg. Dat vond hij asociaal, omdat de belastingbetaler daarvoor moest betalen (voor landbouwsubsidies). Kleine boeren voelden zich buitengesloten, want die konden voor de kunstmatig lage landbouwprijzen niet voldoende inkomen genereren.

Wereldwijd hebben kleine boeren nog steeds sterk de overhand. Minstens 80 procent van de landbouwbedrijven is heel kleinschalig, dat wil zeggen minder dan twee hectare grond. Als de aarde over 30-40 jaar 9 miljard mensen telt, zullen voor de voedselvoorziening mogelijk álle kleine boeren nodig zijn, net als de grotere...
Lees meer .....

Zie ook Opinie-pagina van Vakblad Ekoland - maart 2015 (klik op de afbeelding hieronder):

_____________________________________________________________________

Lezing over biologische landbouw in combinatie met voldoende voedselvoorziening

Op uitnodiging van het studentengenootschap Kairos, dat in 2014 is opgericht door honoursstudenten van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam, heeft Bertus Buizer een lezing gehouden over de vraag of biologische landbouw goed te combineren is met voldoende voedselvoorziening.


In de lezing heeft Buizer onder andere een link gelegd met de geschiedenis van de Nederlandse en Europese landbouw van direct na de Tweede Wereldoorlog en met huidige ontwikkelingen en uitdagingen in het landbouwbeleid.

Ook wordt ingegaan op de onderhandelingen die momenteel gaande zijn over een eventueel vrijhandelsverdrag (TTIP) tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten.

De zaal was vol met studenten en de discussie die na de lezing volgde zeer geanimeerd.

De lezing vindt u hier.

_____________________________________________________________________

Vrijheid van zaden en Voedseldemocratie

Naar aanleiding van het bezoek van President Obama aan Premier Modi in India op 26 januari, de Dag van de Republiek (Republic Day) in India, schreef Dr. Vandana Shiva* beide leiders deze open brief namens bezorgde burgers van India en de Verenigde Staten, waarvan hier een Nederlandstalige samenvatting door Buizer Advies in het kader van duurzame voedselvoorziening:

“Wij schrijven deze brief in de geest van vrijheid van zaden en voedseldemocratie, met de hoop dat..."

_____________________________________________________________________Nederlands perspectief van wereldmarktleider biologisch uitgangsmateriaal

Er is veel te regelen, te doen en te verdienen

door Bertus Buizer

Sinds het artikel in ‘Het Financieeele Dagblad’ van 19 augustus 2013 getiteld 'EU-landen maken potje van regels voor biologische boeren' verscheen, waarin vanuit het Nederlandse bedrijven netwerk Organicseeds.nl werd gewezen op de grote maar nog onbenutte economische kansen voor de Nederlandse bedrijven in de sector uitgangsmateriaal, hebben diverse Nederlandse land- en tuinbouw vakbladen hier positieve aandacht aan besteed: 'Primeur' (het vakblad voor de AGF-handel) deed dat bijvoorbeeld in het nummer van september 2013, 'Groenten & Fruit' in dat van 17 oktober 2013 en 'Biofood' (een uitgave van Bionext) in het nummer van oktober - november 2013.
Ook in de Tweede Kamer is het punt aan de orde geweest. Staatssecretaris Sharon Dijksma van het Ministerie van EZ heeft daarover vragen beantwoord aan Tweede Kamerlid Sjoera Dikkers. Zie vragen en antwoorden 2 en 3 op pagina 2 van het verslag van 18 september 2013 van de Tweede Kamer.

In alle genoemde vakbladen is te lezen dat het gebruik van biologisch zaad alleen in Nederland goed geregeld is en dat de andere EU-lidstaten het daarmee nog niet zo nauw nemen. Dit laatste schaadt volgens Organicseeds.nl de ontwikkeling van onze veredelingsbedrijven en het Nederlands perspectief om wereldmarktleider op het gebied van biologisch uitgangsmateriaal te worden.

De deelnemers aan Organicseeds.nl pleiten al sinds januari 2010 voor een Level Playing Field in Europa wat betreft het verplichte gebruik van biologisch uitgangsmateriaal voor de biologische teelten. Ook de biologische boeren in Nederland zijn gebaat bij een gelijk speelveld, want er kunnen dan meer rassen worden ontwikkeld die geschikt zijn voor de biologische teelt. En door het verplicht gebruik van biologisch uitgangsmateriaal, waarin Nederland voorop loopt, zijn zij met hun producten nu al jaren duurder uit dan collega's in de andere EU-lidstaten. Dat schaadt hun marktpositie. En dat terwijl de markt voor biologische producten in Europa en wereldwijd jaarlijks met meer dan 10% groeit, ook in crisistijd!

Daarom past nogmaals een dringende oproep aan het Nederlandse kabinet om er op EU-niveau voor te zorgen, dat de regels voor het verplicht gebruik van biologisch uitgangsmateriaal beter worden toegepast en dat die in alle EU-lidstaten worden gehandhaafd.

Nederland is al jaren de tweede wereldexporteur – na de VS - van agrarische producten. Op het gebied van pootaardappelen is Nederland zelfs al heel lang wereldmarktleider. Ook in uitgangsmateriaal voor andere voedingsgewassen en voor siergewassen staat Nederland hoog aangeschreven in de wereld.
In de afgelopen ruim 15 jaar heeft Nederland ook de groei ingezet in de veredeling, vermeerdering en afzet van uitgangsmateriaal voor de biologische plantaardige teelten van voedings- en siergewassen en groenbemestingsgewassen.


Was het aantal kweek- en handelsbedrijven in Nederland vijftien jaar geleden nog op een hand te tellen, tegenwoordig zijn in ons land ruim 20 grotere en kleinere kweek- en handelsbedrijven actief, die hoogwaardig uitgangsmateriaal voor de biologische plantaardige teelten op de markt brengen. Ongeveer de helft daarvan neemt deel aan Organicseeds.nl, een bedrijvennetwerk van prominente kweek- en handelsbedrijven in Nederland. In het kader van dit netwerk worden projecten ontwikkeld, uitgevoerd of ondersteund voor een optimale afstemming van vraag en aanbod van biologisch uitgangsmateriaal. Het merendeel van die ruim 20 kweek- en handelsbedrijven bedient de biologische markt nog vanuit het gangbare veredelingsprogramma. Want het opzetten van een nieuw veredelingsprogramma vraagt veel tijd en investeringen. Een enkel kleiner bedrijf werkte altijd al geheel met een biologisch veredelingsprogramma en heeft dat uitgebreid.


Enkele grotere kweek- en handelsbedrijven hebben naast het gangbare veredelingsprogramma een programma voor de biologische markt. Want het areaal biologische land- en tuinbouw heeft inmiddels een flinke groei doorgemaakt. In de EU is nu al 3% van het areaal cultuurgrond bestemd voor biologische landbouw. In 2012 kwam het totale areaal biologisch zowel in Frankrijk als in Duitsland boven de een miljoen hectare. Beide buurlanden en ook Vlaanderen zetten dan ook flink in op biologische landbouw. Het blijkt bovendien bepaald geen eendagsvlinder.
Het areaal biologische land- en tuinbouw groeit jaarlijks in Europa en wereldwijd met ruim 7% en de consumptieve bestedingen aan biologische producten zelfs structureel met ruim 10% per jaar. Nederlandse ondernemers staan bij wijze van spreken klaar om in dit gat in de markt te springen. Technisch gezien kan dat sowieso, want we hebben veel goede kwekers met veel praktische kennis en ervaring en we hebben goed onderzoek en advies en goed geoutilleerde kweek- en handelsbedrijven die al vele jaren goed op de wereldkaart staan. Dat kunnen we allemaal nog veel meer en beter benutten dan we nu doen.
Lees meer ....


EU laks met regels biologische rassen

Groente en Fruit Magazine, 17 oktober 2013:

Interview met Bertus Buizer

Nederland moet meer druk zetten op andere EU-lidstaten om ook werk te maken van het verplichte gebruik van biologisch uitgangsmateriaal in de biologische teelt. Lees meer ...(PDF)

Foto: Bertus Buizer in eigen tuin met op de achtergrond biologische appels


Nederlandse zaadveredelaars missen kansen

Het Financieeele Dagblad, 19 augustus 2013:

'EU-landen maken potje van regels voor biologisch boeren'

Het Europese landbouwbeleid is min of meer de bakermat van de Europese Unie. Het boerenbedrijf wordt meer dan welk ander ook gereguleerd door Europese regelgeving en subsidies. Behalve als het om biologische teelt gaat, zegt Bertus Buizer, manager van Organicseeds.nl, een bedrijvennetwerk van zaadveredelaars.
Lees meer ...Locale rassen; het juiste ras - plaats - teler concept

Rapport enquête en workshop (BioVak 2012)
'Locale rassen; het juiste ras - plaats - teler concept'
Bertus Buizer & Kitty de Jager, december 2012

De veredeling van gewassen heeft onder andere geleid tot productie verhoging, meer uniformiteit, mechanisatie en rassen die op mondiaal niveau uitstekend presteren. Tegelijkertijd vindt er op dit moment verlies aan biodiversiteit, een verhoging van de milieu belasting en een toename van de plaag en ziekte druk plaats.

Er liggen voor veredelaars en kwekers mooie kansen om naast die “mondiale” rassen ook “locale” rassen te ontwikkelen. Rassen speciaal voor een regio ontwikkeld. Deze zijn beter aangepast aan locale omstandigheden, bodem, klimaat, etc., beter in balans te telen en veroorzaken daardoor ook minder milieubelasting. Een “locaal” ras, regionaal geproduceerd door biologische telers, zal het gezicht van de regio naar buiten kleuren. Een “locaal” ras is aantrekkelijk voor de plaatselijke consument en zal de banden binnen de eigen regio versterken.

Van concept naar realiteit

De ontwikkeling van “locale” rassen roept een aantal belangrijke vragen op:
• Hoe gaan we dit mooie plaatje invullen?
• Hoe is dit efficiënt en met beperkte middelen te realiseren?
• Hoe kunnen we biologische teeltervaring, nieuwe veredelingstechnieken en kennis, genetisch potentieel en de wens van de consument combineren?
• Hoe bepaal ik als teler welk ras op mijn bedrijf het beste past?
• Hoe kom ik als veredelaar aan gegevens over mijn rassen onder de vele variërende omstandigheden in verschillende gebieden?

Hierover hebben Kitty de Jager en Bertus Buizer van gedachten gewisseld met telers, veredelaars en consumenten. Ten eerste is er eind 2011 een enquête gehouden. Ten tweede kon een ieder die dat wilde feedback geven op het idee tijdens een workshop op de Biovak (januari 2012).

Resultaten enquête:

Eind 2011 is een enquête verstuurd naar biologische en gangbare telers en veredelaars. Er werden onder meer vragen gesteld over de beschikbaarheid van rassen en de bereidheid om deel te nemen aan proeven.
Lees meer ....

Nederlandse zaadveredelaars missen kansen door lakse regelgeving Brussel
Het Financieeele Dagblad, 19 augustus 2013:
'EU-landen maken potje van regels voor biologisch boeren'
Het Europese landbouwbeleid is min of meer de bakermat van de Europese Unie. Het boerenbedrijf wordt meer dan welk ander ook gereguleerd door Europese regelgeving en subsidies. Behalve als het om biologische teelt gaat, zegt Bertus Buizer, manager van Organicseeds.nl.
Lees meer ...


Archief
Bedrijven op Veredelingsplein Organicseeds.nl ontvingen op BioVak 2011 groot aantal bezoekers.

Op woensdag 19 en donderdag 20 januari 2011 werd in het IJsselhallencomplex in Zwolle de jaarlijkse BioVak gehouden in samenwerking met Organicseeds.nl. Het aantal bezoekers was groot (ruim 17.000) en kwam voor een belangrijk deel uit de primaire sector. Tussen de bezoekers waren ook ‘gangbare’ boeren, waarvan een aantal liet blijken omschakeling van hun bedrijf naar de biologische productiemethode te overwegen.
Onder de bezoekers waren ook burgemeesters uit 26 agrarisch georiënteerde Nederlandse gemeenten en schoolkinderen uit diezelfde gemeenten. Zij waren naar de speciaal voor de gelegenheid mooi opgetuigde hoofdentree van het IJsselhallencomplex in Zwolle gekomen om gezamenlijk de vlaggen te hijsen na de openingstoespraak van de ambassadeur van Algerije.

Foto 1 De mensen trotseerden de regen en wind tijdens de officiële opening voor de hoofdentree van het IJsselhallencomplex in Zwolle. Burgemeester Auke van der Werff van de Gemeente Noordoostpolder overlegt nog even met een paar kinderen.


Dit jaar was er weer een record aantal standhouders op de BioVak. Alle sectoren waren vertegenwoordigd. Het Veredelingsplein Organicseeds.nl op deze vakbeurs was ook nog weer iets groter geworden en telde 24 bedrijven die zaaizaad, plantgoed of pootaardappelen op de markt brengen voor de biologische teelt.

De veredeling van geschikte rassen voor de biologische teelt is een topsport. Nederland scoort daarin bijzonder goed, al zijn we er nog niet. Phytophthora infestans is in sommige jaren vaak nog een grote spelbreker in de teelt van aardappelen. Maar inmiddels zijn er een paar nieuwe rassen, die vroeg tot een hoge opbrengst leiden en die bovendien weinig schurftgevoelig zijn. Dat laatste is een belangrijke eigenschap op schurftgevoelige gronden en bij langere perioden van droogte. Op het Veredelingsplein Organicseeds.nl konden telers zich hierover en ook over andere veelbelovende rassen van een groot aantal gewassen laten informeren.

Tijdens de opening werd duidelijk gemaakt, dat de sector in Nederland niet op zichzelf staat. Duurzame landbouw staat immers ook voor het voeden van alle wereldburgers? Om dit zichtbaar te maken heeft de ambassadeur van Algerije, Hare Excellentie mevrouw Nassima Baghli, op uitnodiging samen met de burgemeesters van ruim 26 agrarisch georiënteerde Nederlandse gemeenten en samen met schoolkinderen uit elk van die gemeenten de officiële opening verricht.

Foto 2 Openingswoord door Bertus Buizer, voorafgaand aan het welkomstwoord van de burgemeester van de gemeente Zwolle, de heer Henk Jan Meijer, en de openingstoespraak van de Ambassadeur van Algerije, Hare Excellentie mevrouw Nassima Baghli.


Daarna werd de ambassadeur door Bertus Buizer begeleid bij haar bezoek aan veel stands op het Veredelingsplein Organicseeds.nl en aan nog een aantal andere stands, onder andere op het gebied van de biologische veehouderij. Margreet Hofstede (beleidsmedewerker Ministerie van ELI), Kees van Zelderen (voorzitter BioVak-commissie) en Reinoud van Gent (directeur VEEPRO) maakten daarbij deel uit van het gezelschap rond de ambassadeur.
Voor de burgemeesters was er een aparte rondleiding in kleine groepjes, samen met enkele biologische ondernemers.

Foto 3 Bezoek van de Ambassadeur van Algerije, H.E. Mw. Nassima Baghli (zij staat met Bertus Buizer in het midden), in de stand van Buizer Advies. Geheel links op de foto staan Margreet Hofstede (Ministerie van ELI) en Kees van Zelderen (BioVak-commissie). Geheel rechts Reinoud van Gent (Veepro) met naast hem een medewerkster van de Algerijnse Ambassade.


Foto 4 Officieel bezoek aan de stand van Rijk Zwaan op het Veredelingsplein Organicseeds.nl; Heleen Bos informeert de ambassadeur over de biologische tomatenrassen van Rijk Zwaan.


De ambassadeur liet evenals de burgemeesters merken zeer onder de indruk te zijn van de innovatieve ontwikkelingen in de biologische land- en tuinbouw in Nederland en van wat de bedrijven met elkaar allemaal te bieden hebben.
Algerije was in 2010 voor Nederland het grootste exportland voor pootaardappelen. Met een deel van de 8,4 miljoen ha landbouwgrond in Algerije heeft de Algerijnse overheid grootse plannen. En er komt ook daar steeds meer belangstelling voor de biologische productiemethode.

Foto 5 Bij het bezoek van de ambassadeur van Algerije aan de stand van Agrico Bioselect ontving zij van dit kweek- en handelsbedrijf een mand biologische aardappelen en een stamper om er heerlijke bio stamppot van te maken in het kader van de de grootste biologische stamppot van Nederland die enkele dagen later op het museumplein in Amsterdam door Greenpeace en Biologica zou worden georganiseerd.


Foto 6 Ook de andere standhouders op het Veredelingsplein Organicseeds.nl hadden mooie presentaties, zoals hier kweek- en handelsbedrijf Van Rijn-KWS met biologische pootaardappelen in mini-verpakking. Rechts een van bedenkers, de heer Leo van Zanten.


Foto 7 Bomenland Schiphorst uit Bennekom gaf op de BioVak informatie over de Nederlandse Buddleja collectie en toonde ook andere soorten uit zijn biologische boomkwekerij, onder andere laan- en vormbomen en heesters. Op de foto staat directeur Jan Huiberts.


Foto 8 De Bolster uit Epe toonde op het Veredelingsplein ondermeer de nieuwste catalogus voor met name biologische groente- en bloemenzadenVeel aardappelrassen en groenbemesters voor de biologische teelt

Op 24 juni 2010 vond op het Biologische bedrijf van de Proefboerderij Kollumerwaard (SPNA) te Munnekezijl een Open dag Organicseeds.nl plaats. Bezoekers hebben 's middags en 's avonds een groot aantal rassendemonstratieveldjes biologische poot- en consumptieaardappelen bezichtigd. De handelshuizen gaven daarbij een toelichting en er werden resultaten van proefrooiingen getoond, die de ochtend van dezelfde dag waren uitgevoerd.
Er werd dit jaar een record van 30 rassen / nummers van aardappelen gedemonstreerd. Het ging om de biologische teelt van zowel pootaardappelen als van consumptieaardappelen. Van het demoproefveld is een verslag met als titel "Vergelijking aardappelrassen en -zaailingen voor de biologische teelt" beschikbaar. Het betreft de resultaten van 2010. Maar ook zijn er overzichten in opgenomen met de resultaten van de waarnemingen in de jaren 2008 - 2010.
Verder werden er ook rassen van groenbemesters getoond. Witte lupine, Blauwe lupine,Japanse Haver, en drie verschillende rassen bladrammenas (Respect, Image, Karakter) voor de biologische teelt werden gedemonstreerd.


Foto: Fotopersbureau Roelof Stroetinga

Structurele groei Europese biologische landbouw mooie uitdaging voor Nederlandse kweek- en handelsbedrijven

Ervan uitgaande dat de overheden in Europa - de Nederlandse voorop - ervoor zullen zorgen dat er in alle Europese landen een eenduidige regelgeving komt voor het gebruik van biologisch uitgangsmateriaal, kunnen de Nederlandse kweek- en handelshuizen - goed als zij zijn in de export van hoogwaardig zaaizaad, poot- en plantgoed - die structurele groei in het areaal zien als een mooie uitdaging.
Lees meer ....


Veredelingsplein op BioVak 2010 was een groot succes

BioVak 2010 heeft met ruim 13.000 bezoekers en een record aantal standhouders de toch al goede verwachtingen verre overtroffen. Zo hebben op een aantrekkelijk en overzichtelijk Veredelingsplein maar liefst 22 Nederlandse kweek- en handelsbedrijven in de plantaardige sector hun rassen getoond, die van groot belang zijn voor de nationale- en internationale biologische markt.
Het Veredelingsplein werd georganiseerd door Buizer Advies in samenwerking met ICEM en Organicseeds.nl. Deelnemers aan het Veredelingsplein boden bezoekers uit binnen- en buitenland hoogwaardig uitgangsmateriaal en werken ook steeds aan nieuwe rassen, die wat betreft smaak en kwaliteit voldoen aan de wensen van de moderne consumenten binnen- en buiten Europa en die het onder biologische teeltomstandigheden goed doen.
De Nederlandse kweek- en handelsbedrijven produceren biologisch uitgangsmateriaal voor onder andere de volgende teelten:
Groentegewassen (bedekte teelt en open teelt): bladgewassen, tomaten, paprika's, peen, rode bieten, koolgewassen, komkommers,pompoenen;
Akkerbouwgewassen: aardappelen, zaai- en plantuien, sjalotten, knoflook, granen, grassen;
Geneeskrachtige kruiden;
Voedergewassen;
Groenbemesters;
Vruchtbomen:
appels, peren;
Kleinfruit;
Park- en laanbomen;
Heesters;
Siergewassen:
tulpenbollen, bloemen, tuinplanten;

Naast het Veredelingsplein werd tijdens BioVak een workshop gehouden over de nieuwste ontwikkelingen en resultaten van de kweek en veredeling van biologisch uitgangsmateriaal. Ook voor de conventionele sector zijn die ontwikkelingen van belang. In simultaanvertaling voor buitenlandse bezoekers was voorzien.

Voor de beursgids van BioVak'10: Klik hier
De beursgids is een uitgave van Ekoland
Zie ook de flyer voor het
Veredelingsplein op de BioVak'10

Er is ook een flyer in het Duits, Engels, Frans, Spaans en Italiaans:
Zucht-Platz auf den BioVak 2010

Breeding Square at BioVak 2010
Place de l'amélioration au BioVak 2010
Plaza de ennoblecimiento en BioVak 2010
Piazza della raffinazione al BioVak 2010

Organicseeds.nl en BioVak'10 in Organics Special 2009 van AgroPress
Rassen- en zaailingententoonstelling op 5, 6 en 7 november 2009 in Bant, Emmeloord, Joure en St.-Annaparochie

De foto's hebben betrekking op uitgangsmateriaal voor de biologische teelt.

Agrico / BioselectVan Rijn KWS

HZPC / Bonna Terra

C. Meijer
FOBEKDen Hartigh

Geslaagde Open dag op Proefboerderij te Munnekezijl op 30 juni 2009


Interesse van aardappelkwekers voor de biologische sector neemt toe.

Het aantal Nederlandse kweek- en handelsbedrijven, dat dit jaar op het demoveld van Organicseeds.nl  op de Proefboerderij Kollumerwaard van SPNA te Munnekezijl aardappelrassen en nummers van toekomstige rassen heeft getoond, die  het ook in de biologische sector goed doen of zouden kunnen doen, is ten opzichte van vorig jaar gegroeid. Behalve Agrico / Bioselect, HZPC / Bonna Terra, Van Rijn-KWS en C. Meijer BV, hebben dit jaar ook FOBEK en Den Hartigh, zei het op kleine schaal, rassen getoond met het oog op de biologische markt. Tezamen hebben alle aardappel kweek- en handelsbedrijven 22 rassen en nummers van toekomstige rassen op het rassendemoveld van Organicseeds.nl getoond.
Een belangrijk raskenmerk voor de biologische teelt is de phytophthora-resistentie danwel de vroegheid.

Hans Biemond en dochter Jantina van Veredelingsbedrijf D. Biemond BV te Eenrum

Bertus Buizer, projectmanager van Organicseeds.nl, sprak zijn waardering uit over de inspanningen van de aardappelkwekers en nodigde hen uit om bij de veredeling de biologische marktkansen meer te benutten en een aantal van hun rassen ook onder biologische teeltomstandigheden te toetsen. De Europese consumptieve bestedingen in biologische producten groeien jaarlijks structureel  met 10-15% en phytophthora-resistentie wordt ook voor de gangbare aardappelteelt steeds belangrijker, zo onderbouwde hij zijn oproep. 

De open dag werd goed bezocht. Behalve biologische telers bezochten ook reguliere telers, aardappelkwekers en vertegenwoordigers van toeleverende bedrijven en agrarisch onderwijs de open dag.

Organicseeds.nl is het Pilotproject voor de productie en afzet van biologisch uitgangsmateriaal. Er nemen 20 Nederlandse kweek- en handelsbedrijven uit de diverse plantaardige sectoren aan deel.
Het project wordt medegefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas en door het Ministerie van LNV, UILN-N.


Veredelingsbedrijf D. Biemond BV in Noord-Groningen ook actief voor de biologische sector

Aardappelkwekers Hans en zoon Karel Biemond van Veredelingsbedrijf D. Biemond BV in Eenrum hebben van 25 t/m 27 november 2009 hun eigen presentatie van hun aardappelrassen en -zaailingen gehouden.
Onder de vele gangbare rassen en zaailingen toonden de Biemonds ook enkele veelbelovende nummers voor de biologische sector. Een daarvan is het zaailingennummer BIE02-0960 (in kistje nummer 27). Deze aardappel is resistent tegen phythophthora, heeft een goede smaak en licht gele kleur en heeft een goede stikstofbenutting. Volgend jaar gaan zij dit en enkele andere nummers onder biologische omstandigheden telen op en biologisch bedrijf in Noord Groningen, is de bedoeling. De kweek onder lage stikstofregimes maakt onderdeel uit van de visie van de Biemonds.
Het Veredelingsbedrijf Biemond BV is aangesloten bij de HZPC in Joure.

Hans Biemond (r) op eigen Aardappelshow in gesprek met collega-aardappelkwekers

Karel Biemond toont het veelbelovende zaailingennummer BIE02-0960

Zaailingennummer BIE02-0960
Foto's: Buizer Advies

Nieuwe website Arnica Kwekerij

De Arnica Kwekerij in Dwingeloo heeft sinds oktober 2009 een nieuwe website. Deze deelnemer aan Organicseeds.nl krijgt steeds meer klanten, die belangstelling hebben voor de zaden van inheemse vlinderplanten en geneeskruiden van dit biologisch dynamische kweekbedrijf. Daarom heeft de kweker en eigenaar Henk Pleiter deze website laten bouwen. U vindt de link naar de website in de deelnemerslijst hiernaast.


BioFach 2009

Van 19 - 22 februari 2009 vond in N�rnberg (Duitsland) de jaarlijkse BioFach 2009 plaats. Op deze gezaghebbende internationale beurs voor biologische producten was ook Organicseeds.nl present met een stand in het Paviljoen van het Ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Organicseeds.nl vertegenwoordigde daar de deelnemende Nederlandse kweek- en handelsbedrijven. Zij kunnen hoogwaardig uitgangsmateriaal leveren voor een groot aantal rassen voor de biologische akker- en tuinbouwgewassen en kwekerijproducten voor biologische vruchtbomen, laanbomen en siergewassen.
Hieronder vindt u een foto-impressie van Organicseeds.nl op de BioFach in N�rnberg.BioVak 2009

Op woensdag 21 januari en donderdag 22 januari 2009 vond in de IJsselhallen te Zwolle de BioVak 2009 plaats, waaraan ruim 150 standhouders deelnamen.
Deze toonaangevende beurs voor biologische landbouw, natuur, voedselkwaliteit en distributie werd geopend door Hare Koninklijke Hoogheid, Prinses Margriet. Er waren meer dan 5.000 bezoekers, voornamelijk telers en veehouders. Op de BioVak was ook een Veredelingsplein, waar 16 nederlandse kweek- en handelsbedrijven informatie gaven over hun rassen voor de biologische teelt. Dit Veredelingsplein was in het kader van Organicseeds.nl georganiseerd door Buizer Advies. Dat gold ook voor de workshop over "Nieuwe rassen voor nieuwe concepten" die naast het Veredelingsplein plaats vond en die veel belangstelling trok.

Hare Koninklijke Hoogheid, Prinses Margriet, bij de proeverijen op het Veredelingsplein