Nieuwe kansen voor biologische veredeling

De nieuwe bio-verordening is op 20 november 2017 goedgekeurd door de Landbouwcommissie van het Europees Parlement. In de EU is mogelijk tot uiterlijk 2035 nog gebruik van gangbaar zaaizaad, pootgoed en plantgoed toegestaan.

Voor Nederlandse kweek- en handelsbedrijven biedt dat in de tussentijd extra kansen voor de veredeling van rassen die geschikt zijn voor de biologische land- en tuinbouw. Het bedrijvennetwerk OrganicseedsNL heeft eerder ook al bij de minister van landbouw aangedrongen op een gelijk speelveld ('level playing field') wat betreft de EU-regelgeving voor het gebruik van biologisch uitgangsmateriaal. Met deze nieuwe bio-verordening is daarvoor een eerste stap gezet.

Uiteraard beperken de Nederlandse veredelaars zich niet tot alleen Europa. Ook daarbuiten groeit het biologische areaal. Wereldwijd groeit het areaal biologische landbouwgrond met 800.000 ha per jaar en groeit de biologische consumptieve markt met 12,6 procent per jaar (Bron: IFOAM). De biologische sector is een miljarden business, schrijft het Financieele Dagblad.

Gaan de Nederlandse kweek- en handelsbedrijven als wereldmarktleider voor biologisch uitgangsmateriaal de markt veroveren?


Bertus Buizer, Buizer Advies
24 november 2017

________________